"DES" D.O.O. - 24000 Subotica, Čantavirski put bb

Tel: 024-548-258
Fax: 024-548-258
Mob: 064-821-5027
Mob: 064-821-5025
E-mail: des@des-kolektori.rs
Web: www.des.backabanat.com

 KOTLOVI ZA DESTILACIJU
Kotlovi su klasične destilacijske naprave namenjene za pečenje domaće rakije.
Izvedbe i široki izbor kotlova:

*NAGIBNI
1. Vodeno zaptivanje:
   - praktična izvedba,
   - jednostavnost,
   - amortizer oscilirajućeg pritiska u kotlu.
2. Pražnjenje:
   - jednostavno i lako,
   - brzo i lako čišćenje.
3. Bakarni uložak (izbor):
   - sprečava zagaranje.
4. Mešalica (izbor):
   - sprečava zagaranje,
   - lako i jednostavno mešanje.
*STABILNI
1. Vodeno zaptivanje spojne cevi:
   - praktična izvedba,
   - jednostavnost,
   - amortizer oscilirajuceg pritiska u kotlu.
2. Pražnjenje:
   - jednostavno i lako kroz bočni ispust
3. Punjenje (izbor):
   - bez rastavljanja kotla
4. Mešalica:
   - sprečava zagaranje,
   - lako i jednostavno mešanje.

*HOBY
1. Vodeno zaptivanje:
   - praktična izvedba,
   - jednostavnost,
   - amortizer oscilirajućeg pritiska u kotlu.
2. Pražnjenje:
   - ručno,
   - brzo i lako čišćenje.
3. Mešalica (izbor):
   - sprečava zagaranje,
   - lako i jednostavno mešanje
4. Zagrevanje:
   - plinskim gorionikom
*POSEBNA NARUDŽBINA
 VINOGRADARSKE PRSKALICE
Vinogradarske prskalice su namenjene za pskanje vinove loze, a mogu se upotrebiti i za prskanje voća, povrća i ostalog bilja. Prskalica je pogodna i za prskanje sa herbicidima kao i za dezinfekciju manjih prostorija.
Proizvodimo:
- vinogradarske prskalice sa spoljnom pumpom D-71 i D-71 ''S'' i
- vinogradarske prskalice sa unutrašnjom pumpom DSU-18


 BAKARNI KOTLIĆI ZA KUVANJE

Bakarni kotlić je izrađen od bakra, a unutrašnja površina je zaštićena slojem kalaja. Izrađujemo ih u sledećim veličinama: 4, 7, 10 i 20 litara. Takođe izrađujemo i tronožce za iste.
 SEČKE ZA VOĆE
Sečka je namenjena za usitnjavanje jabučastog voća u cilju pripreme koma za rakiju. Sečka je takođe pogodna za usitnjavanje povrća za spremanje stočne hrane.